آموزش برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان و نوجوانان

برنامه نویسی اسکرچ جونیور

آموزش برنامه نویسی اسکرچ جونیور

دوره های مناسب گروه سنی 5 تا 9 سال

برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی

آموزش برنامه نویسی اسکرچ

دوره های مناسب گروه سنی 9 تا 13 سال

طراحی اپلیکیشن (App inventor)

آموزش طراحی اپلیکیشن

مناسب برای گروه سنی بالای 11 سال

آموزش مفاهیم بنیادی پایتون

آموزش مفاهیم بنیادی پایتون

دوره های مناسب گروه سنی 12 تا 17 سال

آموزش بازی سازی با پایتون

آموزش بازی سازی با پایتون

دوره های مناسب گروه سنی 12 تا 17 سال

آموزش مفاهیم بنیادی برنامه نویسی مطلب

آموزش مفاهیم بنیادی برنامه نویسی مطلب

دوره های مناسب گروه سنی بالای 14 سال

آموزش طراحی وب سایت

آموزش طراحی سایت به کمک وردپرس

 دوره های مناسب گروه سنی 12 تا 17 سال