درباره ما

درباره ما:

شرکت همتا کد در سال 1402 به مدیریت دکتر مریم فعال فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شد. هدف این شرکت ایجاد زیرساخت و آنلاین سازی کسب و کارها و طراحی و تولید سیستم نرم افزاری اختصاصی است. بنابراین به طور جدی به تمامی زمینه های ممکن در این عرصه ورود پیدا کرده و با تمام توان برای بهبود شرایط کسب و کارها در کشور تلاش می کند.